Welkom

Jansen & van Noort (JNVB) is een onafhankelijke, zelfstandige en actieve vermogensbeheerder. Met onze volledige klantgerichte aanpak bieden wij maatwerk oplossingen voor het beheer van vermogens van particulieren, rechtspersonen en stichtingen.

Wij geloven in maatwerk voor onze cliënten. Ieder vermogen is uniek, daarom besteden wij veel tijd en aandacht aan onze kennismaking met u en uw vermogenspositie. Dat is ons startpunt om te werken aan een langdurige en vruchtbare relatie om uw vermogen te laten renderen. Uw vermogen is onze zorg!

Vermogensbeheer

* Zelfstandig en onafhankelijk

* Persoonlijke aandacht en maatwerk

* Transparante visie en heldere strategie

Second Opinion

Vrijblijvend en geheel objectief. Wij analyseren uw huidige beleggingsportefeuille en rapporteren of deze aansluit bij uw persoonlijke wensen, doelstellingen en risicobereidheid.

Verbonden

Doordat wij zelf privé mee beleggen zijn wij optimaal verbonden met het wel en wee van uw beleggingsportefeuille.

“Deciding what not to do is as important as deciding what to do”

Steve Jobs

“My favorite things in life don’t cost any money. It’s really clear that the most precious resource we all have is time.”

Steve Jobs

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”

Albert Einstein

“Compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it … he who doesn’t … pays it.”

Albert Einstein

“Price is what you pay, value is what you get.”

Warren Buffett

“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others fear.”

Warren Buffett